دانشنامه قیر

قیر چیست ؟

قیر چیست ؟
قير ماده ای است مركب و بسيار پيچيده كه از دير باز توسط بشر شناخته شده بوده است و در ساخت وسايل ساختمانی و تزيينی، ساخت پروتزهای مصنوعی، ضد آب كردن كشتی و حتی موميايی كردن مورد استفاده قرار می

More…

روش های تولید قیر

روش های تولید قیر
روش های تولید قیر قير امروزه به صورت عمده از نفت به دست مي آيد. دو روش كلي براي به دست آوردن قير از نفت وجود دارد: • روش تقطير • روش هوادهي در روش اول بسته به خوراك و

More…

انواع و منابع قیر و کاربردها

انواع و منابع قیر و کاربردها
انواع و منابع قیر و کاربردها قیرهای نفتی قیر نفتی در پالایشگاه از تقطیر نفت خام بدست می‌آید. در داخل ستون از پایین به بالا جریان بخار آب سوپرهیت عبور داده می‌شود. در نتیجه، جریان بخار آب سبب جداسازی مواد

More…

مشخصات مواد اوليه قير

مشخصات مواد اوليه قير
اجزاء قیر از آنجا كه قیر پسمانده نفت خام می باشد اجزاء سازنده آن نیز همانند نفت خام می باشد. تنها تفاوت درصد این تركیبات یا اجزاء در قیر در مقایسه با نفت خام می باشد. دلیل آن این است

More…

Bitumen Tests

Bitumen Tests
آزمون های قیر رديف فهرست آزمايشات استانداردASTM استاندارد ملی 1 درجه نفوذ پذيری D-5 2950 2 نقطه نرمی D-36 2951-3868 3 كشش پذيری D-113 3866-2955-602 4 نقطه اشتعال D-92 2954 5 حلاليت D-2042 2953 6 تست لكه AASHTO.102 2949 7

More…

کشور هاي صادر کننده

کشور هاي صادر کننده
سالانه میزان قیر صادراتی از ایران حجم چشمگیری را در بر می‌گیرد. ایران پتانسیل بالایی در تولید و ارسال این محصول کاربردی دارد. به‌طور میانگین تولیدات قیر در ایران بیشتر از ۴ میلیون تن و به بیش از ۳۰ کشور

More…

تهيه آسفالت از قير

تهيه آسفالت از قير
تهیه آسفالت ساخت آسفالت شامل اختلاط نسبتهای معینی از مصالح سنگی با قیر و تولید مخلوط همگنی می باشد كه با تركیب درصد معینی و معیارهای دما یا محصول نهایی مطابقت داشته باشد. پیش از اختلاط، مصالح سنگی را باید

More…