قير دميده

قیرهای اکسیده یا دمیده

قیرهای اكسیده (دمیده) تماما در كاربردهای صنعتی مانند عایق رطوبتی ساختتمانی بام و كف، لاستیک ها، پوشش لوله، رنگ غیره استفاده می شوند. این نوع قیرها به كمك نقطه نرمی و درجه نفوذ دسته بندی و كدگذاری می شوند برای مثال، قیر 85/40 قیر اكسیده ای است كه دارای نقطه نرمی oC5±85 و درجه نفوذ dmm 5±40 می باشد. قیرهای اكسیده از معیارهای حلالیت و كاهش وزن در اثر حرارت نیز مطابق استاندارد تبعیت می كنند. در جدول زیر قیرهای اكسیده تولید شده در شرکت توسعه فناوری آویژه خاورمیانه گزارش شده . در نام قیرهای ایرانی یك حرف R قبل از اعداد نقطه نرمی و درجه نفوذ ظاهر می شود. نقاط نرمی قیرهای اكسیده از قیر نفوذی متناظرشان بسیار بالاتر می باشد. در نتیجه حساسیت حرارتی قیرهای اكسیده نیز بسیار بالاتر است. برای مثال، شاخص نفوذ آنها خیلی بالاتر و بین 2+ و 8+ می باشد.
قیر دمیده

مقاله

اشتراک در

تگ ها