قیر چیست ؟

قیر چیست؟

قير ماده ای است مركب و بسيار پيچيده كه از دير باز توسط بشر شناخته شده بوده است و در ساخت وسايل ساختمانی و تزيينی، ساخت پروتزهای مصنوعی، ضد آب كردن كشتی و حتی موميايی كردن مورد استفاده قرار می گرفته است. قير بصورت طبيعی از زير پوسته زمين بصورت چشمه، درياچه و معادن سطحی به شكل جامد و مايع رخ می نمايد. در واقع، اين قير طبيعي بود كه در گذشته توسط نياكان بشر مورد استفاده قرار می گرفت و در اواخر قرن نوزدهم در راهسازی مورد استفاده قرار گرفت و در نهايت با كشف نفت و پالايش آن و ايجاد پسمانده قير ، مسير برای استفاده وسيع قير در راهسازی باز شد. رويه های آسفالتی ساخته شده به كمك قير امروزه راههای بسيار هموار و ايمن برای خودروهای سبك و سنگين و باندهای فرود با كيفيت برای نشست و برخاست هواپيماها و حتی زيرسازی های ريل بسيار خوبي براي قطارها فراهم می آورد. عایق های رطوبتی ساختمانی و كاربردهای صنعتی مانند پوشش های حفاظتی لوله های خطوط انتقال نفت و گاز و خطوط انتقال نیرو همگی حاكی از قابلیت پوشش دهی و ضد آب بودن قیر دارند. طبق آمار سال 2007، در حال حاضر حدود 110 میلیون تن قیر در سراسر جهان و 4.3 میلیون تن قیر در كشور ما تولید می شود كه در صورت افزایش ظرفیت پالایشگاهها این سهم 4 درصد باز هم بیشتر خواهد شد. علم شیمی و مهندسی شیمی در كشور ما امروزه توسعه زیادی یافته است بنحوی كه در هر دانشگاهی یكی یا هر دو یا حتی گرایشهای مختلف آنها را می توان ملاحظه كرد.