iran uk

60/70mcقیر

جستجو :

کاتالوگ

catalogue
قیر دمیده (اکسیده)
catalogue
قیر MC
catalogue
قیر نفوذی
catalogue
قیر امولسیون
catalogue


لینک های مرتبط


ATDM

Polymer

ATDM GAS

قیر امولسیون


قیر امولسیون یك مخلوط دو فازی از دو مایع مخلوط نشدنی می‌باشد كه فاز داخلی به صورت ذرات ریز در داخل فاز خارجی پراكنده می‌باشد. قطر ذرات در امولسیون بین 1/0 تا 5 میكرون می‌باشد لذا قطر ذرات از حالتهای محلول حقیقی و كلوئیدی بزرگتر می‌باشد. بدون استفاده از موادی به نام امولسیونساز (emulsifier)، این تعلیق با ثبات نبوده و دو مایع مخلوط نشدنی (مثل آب و روغن) به سرعت از یكدیگر جدا شده و دو فاز مجزا را تشكیل خواهند داد. علت این مسئله آن است كه به خاطر افزایش سطح تماس دو فاز و در نتیجه افزایش انرژی بین سطحی، سیستم حالت ناپایدار داشته و با جدایی دو فاز سیستم به حالت با ثبات می‌رسد.
امولسیون ها را از چند نظر می‌توان دسته بندی كرد:
-1 از لحاظ جنس فاز معلق به دو دسته آب در روغن و روغن در آب تقسیم می‌شوند.
-2 از لحاظ نوع مواد معلق به سه گروه آنیونی، كاتیونی و غیر یونی تقسیم می‌شوند.
-3 از لحاظ سرعت در شكسته شدن و جدا شدن دو فاز به سه گروه اصلی زود شكن(rapid setting)، كند شكن (medium setting)، دیر شكن (slow setting) تقسیم می‌شوند.
امولسیون های قیر در راهسازی در مواردی مانند تهیه آسفالت سرد، آسفالت سطحی، تك كت، اسلاری كت و غیره مصرف داشته و علاوه بر آن كاربردهایی مانند استفاده بعنوان مالچ در تثبیت شنهای روان، پوشش های حفاظتی مخازن و عایق كاری بام دارند.

و از جمله کاربردهای قیر امولسیون می توان به موارد زیر اشاره کرد :

روكش نازك –لكه گیری-درزگیری-آسفالت سطحی-اندود آب بندی با ماسه-دوغاب آب بندی-دوغاب آبندی بدون سنگدانه-آسفالت حفاظتی بسیار نازك