iran uk

پاسارگاد جیقیر

جستجو :

کاتالوگ

catalogue
قیر دمیده (اکسیده)
catalogue
قیر MC
catalogue
قیر نفوذی
catalogue
قیر امولسیون
catalogue


لینک های مرتبط


ATDM

Polymer

ATDM GAS

قیر محلول یا کات بک

در انگلستان استانداردهای جدید در مورد قیرهای محلول تمدید نشده است. این در حالی است كه در این كشور حجم بسیار بالایی از قیرهای محلول تولید و مصرف می شود و این روند تا آینده نامعلومی ادامه خواهد داشت. دلیل عدم تمدید و انتشار نسخه جدید استاندارد برای این قیرها مسایل زیست محیطی و بالا رفتن قیمت نفت و به تبع آن حلالهای با ارزشی مانند نفت سفید و بنزین می باشد. از طرفی دیگر، ظهور فناوری قیرابه ها كه در حال توسعه كامل می باشد و اثرات زیست محیطی نامطلوب ندارند می باشد. در ایران نیز به اثرات منفی قیرهای محلول بر محیط زیست واقف شده اند ولی به دلایل فنی هنوز قیرابه ها جای خود را باز نكرده و قیر محلول MC-250 به صورت گسترده ای تولید می شود. قیرهای محلول از اختلاط قیرهای با درجه نفوذ 100/70 یا 220/160 با نفت سفید تا رسیدن به یك گرانروی مشخص بدست می آیند. قیرهای محلول با زمان جریان (بر حسب ثانیه) با استفاده از ویسكومتر استاندارد قیر (STV) نامگذاری و دسته بندی می شوند. سه رده قیر محلول 50، 100 و 200 ثانیه در دسترس هستند. بخش عمده قیرهای محلول در آسفالت سطحی استفاده می شود و مقدار زیادی از آنها نیز در آسفالت های استاندارد و متفرقه استفاده می شود. در جدول زیر مشخصات قیر محلول تولید شركت توسعه فناوری آویژه خاورمیانه را فهرست كرده است. در مورد قیر آویژه آزمون گرانروی كینماتیك روی نمونه قیر محلول انجام می شود. بقیه موارد آزمون تقریبا مشابه هستند. علاوه بر آزمونهای گرانروی، قیرهای محلول باید مشخصات تقطیر درجه نفوذ پسماند قیری مشخصی داشته باشند. این آزمون تامین كننده تبخیر حلال با سرعت معین و تكرار پذیر و كیفیت پسماند قیری در مخلوط آسفالتی می باشد.

برگشتی