iran uk

امولسیونقیرmc30
کاتالوگ

catalogue

catalogue

catalogue

catalogue


لینک های مرتبط


ATDM

Polymer

ATDM GAS

قیر چیست ؟

قير ماده ای است مركب و بسيار پيچيده كه از دير باز توسط بشر شناخته شده بوده است و در ساخت وسايل ساختمانی و تزيينی، ساخت پروتزهای مصنوعی، ضد آب كردن كشتی و حتی موميايی كردن مورد استفاده قرار می گرفته است.
قير بصورت طبيعی از زير پوسته زمين بصورت چشمه، درياچه و معادن سطحی به شكل جامد و مايع رخ می نمايد. در واقع، اين قير طبيعي بود كه در گذشته توسط نياكان بشر مورد استفاده قرار می گرفت و در اواخر قرن نوزدهم در راهسازی مورد استفاده قرار گرفت و در نهايت با كشف نفت و پالايش آن و ايجاد پسمانده قير ، مسير برای استفاده وسيع قير در راهسازی باز شد.
رويه های آسفالتی ساخته شده به كمك قير امروزه راههای بسيار هموار و ايمن برای خودروهای سبك و سنگين و باندهای فرود با كيفيت برای نشست و برخاست هواپيماها و حتی زيرسازی های ريل بسيار خوبي براي قطارها فراهم می آورد.
عایق های رطوبتی ساختمانی و كاربردهای صنعتی مانند پوشش های حفاظتی لوله های خطوط انتقال نفت و گاز و خطوط انتقال نیرو همگی حاكی از قابلیت پوشش دهی و ضد آب بودن قیر دارند.
طبق آمار سال 2007، در حال حاضر حدود 110 میلیون تن قیر در سراسر جهان و 4.3 میلیون تن قیر در كشور ما تولید می شود كه در صورت افزایش ظرفیت پالایشگاهها این سهم 4 درصد باز هم بیشتر خواهد شد.
علم شیمی و مهندسی شیمی در كشور ما امروزه توسعه زیادی یافته است بنحوی كه در هر دانشگاهی یكی یا هر دو یا حتی گرایشهای مختلف آنها را می توان ملاحظه كرد.

certify4 alibaba certify3 icc
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.